↑ Επιστροφή σε Το Κέντρο

Διεθνής Πιστοποίηση TEMOS

Temos SealΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ είναι πιστοποιημένη βάσει του διεθνούς συστήματος ποιότητας TEMOS και πληρεί όλες τις απαιτήσεις των διεθνών ασφαλιστικών και συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών καθώς και εταιρειών που ασχολούνται με την διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεων.

Με την πιστοποίηση TEMOS η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ:

  • εξασφαλίζει την πιό ισχυρή απόδειξη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας συνάδουν με διεθνή πρότυπα ποιότητας και παράλληλα πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του “διεθνή” ασθενή.
  • αποκτά μείζον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ιατρικό τουρισμό και σε ασθενείς προερχόμενους από διάφορες ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.
  • διαθέτει πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διεύρυνσης της αγοράς υγείας μέσω της προσέλκυσης περισσότερων εγχώριων αλλά και “διεθνών” ασθενών ή/ και τουριστών υγείας, από το εξωτερικό.
  • ενισχύει την προβολή της ως βέλτιστη λύση σε ιατρικούς τουρίστες, ασφαλιστικές και συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες καθώς και σε εμπειρογνώμονες ταξιδιωτικής ιατρικής στην Ευρώπη.
  • βελτιστοποιεί την διαχείριση περιστατικών που αφορούν σε ασθενείς από διεθνείς προορισμούς με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και των δαπανών μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών.
  • διασφαλίζει την άνεση, την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της ως προς τις υγειονομικές εγκαταστάσεις στους ασθενείς της καθώς και στις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.

TEMOS Certificate Greek

TEMOS Certificate English