↑ Επιστροφή σε Το Κέντρο

Διασφάλιση Ποιότητας ISO 9001

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μαγνητικής Τομογραφίας Χίου είναι πιστοποιημένο μέσω των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του οργανισμού Q-Cert και υπόκειται σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις ποιότητας.

ISO 9001 Greek

ISO 9001 English