↑ Επιστροφή σε Το Κέντρο

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της ακτινολογικής ειδικότητας, στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χίου. Για την επιτυχία του σκοπού μας αξιοποιούμε την επιστημονική μας γνώση και τον εξοπλισμό εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης. Στη Μαγνητική Τομογραφία Χίου είμαστε προσηλωμένοι σε τρείς άξονες:

  • Τεχνολογική Καινοτομία,
  • Υψηλός Επαγγελματισμός
  • Εξατομικευμένη Προσέγγιση του Ασθενή.

Η τεχνολογική πρόοδος σήμερα στην ιατρική απεικόνιση είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου είναι στην πρώτη γραμμή του τομέα της απεικόνισης.

Με τη χρήση της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία απεικόνισης, σε συνδυασμό με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχουμε στους ασθενείς μας και τους κλινικούς τους γιατρούς αξιόπιστα και εξαιρετικά λεπτομερή αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Η εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί πάντα προτεραιότητα στη Μαγνητική Τομογραφία Χίου. Από τον προγραμματισμό της εξέτασης ως τη λήψη των αποτελεσμάτων, το προσωπικό μας θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της παροχής έγκαιρων αποτελεσμάτων και για το λόγο αυτό οι ασθενείς μας λαμβάνουν τα αποτελέσματα εντός 24 ωρών από την διενέργεια της εξέτασης.

Για κάθε απορία ή ανησυχία έχετε σχετικά με τις εξετάσεις σας, το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο να σας βοηθήσει.