↑ Επιστροφή σε Τμήματα

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Magnitiki-Chiou-XRay1Με το ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα, το διαγνωστικό μας κέντρο παρέχει στους ασθενείς του τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως την δυνατότητα ταχύτατης εξυπηρέτησης και επεξεργασίας της εικόνας.