↑ Επιστροφή σε Τμήματα

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Με το ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα, το διαγνωστικό μας κέντρο παρέχει στους ασθενείς του τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως την δυνατότητα ταχύτατης εξυπηρέτησης και επεξεργασίας της εικόνας.