↑ Επιστροφή σε Υπερηχογραφία

Τρίπλεξ

Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου για την αξιόπιστη μελέτη των αγγείων διαθέτει και εφαρμόζει την αναίμακτη μέθοδο Syngo ΑΗΡ για την εκτίμηση και τον υπολογισμό του καρδιοαγγειακού ρίσκου και κινδύνου.

Η εφαρμογή Syngo ΑΗΡ είναι μια προηγμένη μέθοδος που υπολογίζει αυτόματα και με ακρίβεια τις παραμέτρους που επηρεάζουν την υγεία των αγγείων. Αυτόματα υπολογίζεται :

  • Το πάχους του ενδοθηλίου της καρωτίδας υπολογίζοντας πολλαπλά σημεία κατά μήκος του αγγείου ( R & L CCA, Bulb, ICA)
  • Την «ηλικία» του αγγείου
  • Τον δείκτη κινδύνου
  • Την ελαστικότητα του αγγείου

Η μέθοδος παρουσιάζει στην απεικόνιση των δυο διαστάσεων το πάχος του ενδοθηλίου με ειδική χρωματική κλίμακα και αναδεικνύει την παθολογία σε συνάρτηση με τον καρδιακό κύκλο.