↑ Επιστροφή σε Υπερηχογραφία

Ελαστογραφία

H ελαστογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, η οποία μελετά την σκληρότητα ή ακαμψία εστιακών βλαβών στους ιστούς και ανιχνεύει ή ταξινομεί πιθανούς όγκους.

Με την ελαστογραφία επιτυγχάνεται η ακριβής χαρτογράφηση περιοχών αυξημένης σκληρότητας στο μαστό, τον θυρεοειδή και το ήπαρ, οι οποίες σχετίζονται με καρκίνο και ο ποσοτικός υπολογισμό της ελαστικότητας τους. Έτσι είναι δυνατός ο διαχωρισμός μιας καλοήθους από μια κακοήθη βλάβη αποφεύγοντας μια μη απαραίτητη βιοψία.

Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου διαθέτει τη σύγχρονή αυτή μέθοδο, που χρησιμοποιείται κύρίως στο διαχωρισμό βλαβών στον μαστό, τον θυρεοειδή και το ήπαρ.