↑ Επιστροφή σε Τμήματα

Οδοντιατρική Απεικόνιση

Magnitiki-Chiou-Dental-XRay

Στη Μαγνητική Τομογραφία Χίου διενεργούνται όλες οι ψηφιακές απεικονιστικές εξετάσεις σε μία διάσταση (πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες) και απεικονίσεις σε τρεις διαστάσεις (Dental CT).

Το σύγχρονο σύστημα ψηφιακής πανοραμικής και κεφαλομετρικής ακτινογράφησης ORTHOPHOS 3C της εταιρείας SIRONA, παρέχει την πλέον αξιόπιστη πληροφορία στην απεικόνιση οδοντιατρικού ενδιαφέροντος σε ένα επίπεδο. Η εξέταση παρέχεται και σε ψηφιακή μορφή (σε CD ή σε e-mail), ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της και η πραγματοποίηση άμεσων μετρήσεων στον υπολογιστή του οδοντιάτρου.

Η πανοραμική ακτινογραφία απεικονίζει σε μια ενιαία εικόνα, τα δόντια και τις οστικές δομές της άνω και κάτω γνάθου και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ρινική περιοχή, το ιγμόρειο, τη θέση των δοντιών και των ούλων και των οστικών ανωμαλίων. Η εξέταση συνιστάται επίσης για το σχεδιασμό προσθετικών εργασιών, εξαγωγών και εμφυτευμάτων.

Μια πανοραμική ακτινογραφία μπορεί επίσης να αποκαλύψει:

  • προχωρημένη περιοδοντική νόσο
  • οδοντική κύστη
  • όγκους και καρκίνο του στόματος
  • έγκλειστα δόντια
  • κροταφογναθική διαταραχή
  • ιγμορίτιδα

Με το σύστημα Πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου SOMATOM SPIRIT και το κατάλληλο λογισμικό που διαθέτει, διενεργούμε πολυεπίπεδο έλεγχο οδόντων άνω και κάτω γνάθου.

Η Αξονική Τομογραφία για οδοντιατρικούς σκοπούς ενδείκνυται για την αξιολόγηση ασθενών με οδοντικά εμφυτεύματα, για αξιολόγηση όγκων, κύστεων, φλεγμονών, στοματοκολπικών συριγγίων, εμφυτευμάτων σιλικόνης, καταγμάτων και χειρουργικών επεμβάσεων. Παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ύψος και το εύρος της άνω και κάτω γνάθου καθώς επίσης και για τη θέση ζωτικής σημασίας δομών, όπως του γναθιαίου πόρου, του γενειακού τρήματος, του γναθιαίου τρήματος, του τομικού πόρου και των γναθιαίων κόλπων. Επιπλέον αναδεικνύονται λεπτομερείς πληροφορίες για την εσωτερική ανατομία και τη σχέση μεταξύ αλλοιώσεων, οστέϊνου φλοιού και ριζών των οδόντων. Οι εικόνες που παράγονται είναι εξαιρετικά ευκρινείς επειδή τα τεχνικά σφάλματα (artifacts) από τα σφραγίσματα εξαλείφονται λόγω του ότι η τελική εικόνα σε στεφανιαίο επίπεδο προέρχεται από την ανασύνδεση εικόνων σε εγκάρσιο επίπεδο.

Επιπλέον στο σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας MAGNETOM C! είναι δυνατή η μελέτη της κροταφογναθικής άρθρωσης σε θέση με ανοικτό και κλειστό στόμα, για τον έλεγχο αλλοιώσεων αρθρίτιδας και κινητικότητας της άρθρωσης.