↑ Επιστροφή σε Τμήματα

Επεμβατική Ακτινολογία

Ο απεικονιστικός εντοπισμός ενός όγκου ή μιας εξεργασίας αρκετές φορές απαιτεί την ιστολογική του ταυτοποίηση.

Στην Μαγνητική Τομογραφία Χίου διενεργούμε απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες βελόνης. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη βιοψία γίνεται με τη λήψη δειγμάτων μιάς βλάβης υπό την καθοδόγηση υπερήχου ή αξονικού τομογράφου. Ανάλογα με τη θέση της βλάβης και τις παρακείμενες δομές, μια επεμβατική πράξη μπορεί να είναι ασφαλέστερη και ευκολότερη με διαφορετική μέθοδο απεικόνισης.

Οι επεμβατικές πράξεις υπό Αξονικό Τομογράφο – Υπερήχους, που διενεργούνται στην Μαγνητική Τομογραφία Χίου είναι:

 • Βιοψία πνεύμονα (CT)
 • Παροχέτευση ενδοκοιλιακής συλλογής (κύστεις, ψευδοκύστεις κλπ) (CT)
 • Παροχέτευση αποστήματος (CT)
 • Παροχέτευση υπεζωκοτικής συλλογής (CT, US)
 • Παροχέτευση εμπυήματος (CT)
 • Βιοψία ήπατος (CT, US)
 • Βιοψία νεφρού (CT, US)
 • Βιοψία μάζας (λεμφαδένες, ενδοκοιλιακές μάζες, εμφυτεύσεις, κλπ) (CT, US)
 • Βιοψία οστού (CT)
 • Βιοψία μαστού (US)
 • Τοποθέτηση σύρματος εντοπισμού βλάβης μαστού (US)
 • FNA Θυροειδούς (US)
 • Νεφροστομία (CT)
 • Τοποθέτηση καθετήρα πνευμοθώρακα (CT)

Βιοψίες Κατευθυνόμενες με Αξονικό Τομογράφο

Με την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου διενεργούμε: Βιοψία πνεύμονα Παροχέτευση ενδοκοιλιακής συλλογής (κύστεις, ψευδοκύστεις κλπ) Παροχέτευση αποστήματος Παροχέτευση υπεζωκοτικής συλλογής Παροχέτευση εμπυήματος Βιοψία ήπατος Βιοψία νεφρού Βιοψία μάζας (λεμφαδένες, ενδοκοιλιακές μάζες, εμφυτεύσεις, κλπ) Βιοψία οστού Νεφροστομία Τοποθέτηση καθετήρα πνευμοθώρακα

Δείτε περισσότερα »

Βιοψίες Κατευθυνόμενες με Υπέρηχο

Με την καθοδήγηση υπερήχου διενεργούμε: Παροχέτευση υπεζωκοτικής συλλογής Βιοψία ήπατος Βιοψία νεφρού Βιοψία μάζας (λεμφαδένες, ενδοκοιλιακές μάζες, εμφυτεύσεις, κλπ) Βιοψία μαστού Τοποθέτηση σύρματος εντοπισμού βλάβης μαστού FNA Θυροειδούς  

Δείτε περισσότερα »