Τμήματα

Magnitiki-Chiou-MRI-Scanner

Μαγνητική Τομογραφία

Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου διαθέτει το σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM C! της εταιρείας SIEMENS. Το σύστημα παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας και υψηλή διαγνωστική βεβαιότητα. Καλύπτει όλες τις κλινικές απαιτήσεις για τη νευρολογία, την ορθοπεδική, την αγγειοχειρουργική, την παιδιατρική, την ογκολογία και την καρδιολογία. Ο Μαγνητικός Τομογράφος είναι ανοικτός σε τρεις πλευρές, έτσι ώστε ο εξεταζόμενος …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-CT-Scanner

Αξονική Τομογραφία

Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου διαθέτει τον πολυτομικό αξονικό τομογράφο SOMATOM SPIRIT του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS, τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας. Η δυνατότητα του συστήματος να παίρνει πολλαπλές τομές ταυτόχρονα σε μία περιστροφή της ακτινολογικής του λυχνίας και η χρήση ειδικού λογισμικού ώστε να ολοκληρώνει εξετάσεις με την ελάχιστη δυνατή δόση καθιστά τον εξοπλισμό αυτό της …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-Ultrasound

Υπερηχογραφία

Το σύστημα ACUSON S2000 της SIEMENS βρίσκεται στην κορυφή της σύγχρονης υπερηχογραφίας και εξασφαλίζει μεταξύ άλλων την δυνατότητα: • Ελαστογραφίας. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ακριβής χαρτογράφηση περιοχών αυξημένης σκληρότητας στο μαστό, τον θυρεοειδή και το ήπαρ, οι οποίες σχετίζονται με καρκίνο και ο ποσοτικός υπολογισμό της ελαστικότητας τους. Έτσι είναι δυνατός ο διαχωρισμός …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-Mamography

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η Μαγνητική Τομογραφία Χίου διαθέτει σύστημα Ψηφιακού Μαστογράφου, που εγγυάται μεγάλη αξιοπιστία στη διάγνωση πρώιμων βλαβών του μαστού. Ο Ψηφιακός Μαστογράφος χρησιμοποιεί ψηφιακό σύστημα ανιχνευτών που παρέχουν μεγαλύτερη ευκρίνεια (resolution) και αντίθεση (contrast) συγκριτικά με τους αναλογικούς μαστογράφους, οι οποίοι καταγράφουν την εικόνα σε film. Επιπρόσθετα, η ψηφιακή μαστογραφία έχει λιγότερο «θόρυβο» και λιγότερα ψευδοσήματα …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-XRay

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Με το ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα, το διαγνωστικό μας κέντρο παρέχει στους ασθενείς του τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως την δυνατότητα ταχύτατης εξυπηρέτησης και επεξεργασίας της εικόνας.

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-Dental-XRay

Οδοντιατρική Απεικόνιση

Στη Μαγνητική Τομογραφία Χίου διενεργούνται όλες οι ψηφιακές απεικονιστικές εξετάσεις σε μία διάσταση (πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες) και απεικονίσεις σε τρεις διαστάσεις (Dental CT). Το σύγχρονο σύστημα ψηφιακής πανοραμικής και κεφαλομετρικής ακτινογράφησης ORTHOPHOS 3C της εταιρείας SIRONA, παρέχει την πλέον αξιόπιστη πληροφορία στην απεικόνιση οδοντιατρικού ενδιαφέροντος σε ένα επίπεδο. Η εξέταση παρέχεται και σε ψηφιακή μορφή (σε CD …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-CT-Biopsy

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Το σύγχρονο σύστημα Lunar DPX PRO της εταιρείας General Electric επιτυγχάνει τον έλεγχο της οστικής πυκνότητας με τη νέα μέθοδο της απορροφησιομετρίας διπλής ενεργειακής δέσμης (DEXA) σε μόλις 4 λεπτά. Παρέχει επίσης αξιόπιστη και ακριβής μέτρηση της ολόσωμης κατανομής λίπους με το πρωτόκολλο Body Composition – λιπομέτρηση. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με την μέθοδο DΕXA …

Δες τη σελίδα »

Magnitiki-Chiou-MRI-Scanner

Επεμβατική Ακτινολογία

Ο απεικονιστικός εντοπισμός ενός όγκου ή μιας εξεργασίας αρκετές φορές απαιτεί την ιστολογική του ταυτοποίηση. Στην Μαγνητική Τομογραφία Χίου διενεργούμε απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες βελόνης. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη βιοψία γίνεται με τη λήψη δειγμάτων μιάς βλάβης υπό την καθοδόγηση υπερήχου ή αξονικού τομογράφου. Ανάλογα με τη θέση της βλάβης και τις παρακείμενες δομές, μια επεμβατική πράξη μπορεί …

Δες τη σελίδα »