↑ Επιστροφή σε Ασθενείς

Ασφαλιστικά Ταμεία

eopyyΗ Μαγνητική Τομογραφία Χίου είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ και άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και με όλες σχεδόν τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Διευκρινίζεται ότι για το κάθε Ταμείο τηρούνται οι όροι που αυτό έχει θέσει, σε ότι αφορά το είδος των εξετάσεων που κοστολογούνται, τον αριθμό εξετάσεων που κάθε ασφαλισμένος δικαιούται και το ποσοστό συμμετοχής του στο κόστος της εξέτασης.

ΕΟΠΥΥ

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε εξέταση με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να προσκομίσετε:

  • Βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού σας ταμείου σε ισχύ.
  • Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον ιατρό σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προκειμένου να πραγματοποιείστε εξέταση με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ θα πρέπει να προσκομίσετε:

  • Βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού σας ταμείου σε ισχύ, στο οποίο θα αναγράφεται η εξέταση και θα έχει θεωρηθεί από τον ελεγκτή ιατρό.
  • Για τους άμεσα ασφαλισμένους :
    • βεβαίωση του 96 ΤΥΕΘ ότι δεν διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο,
    • βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου ότι δεν διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε εξέταση με ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ θα πρέπει να προσκομίσετε:

  • Παραπεμπτικό με το είδος της εξέτασης και την αναγκαιότητά της.
  • Την Κάρτα της Ασφαλιστικής σας Εταιρείας.

Επειδή οι περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες απαιτούν προέγκριση για τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε, απευθυνθείτε πρώτα στον ασφαλιστικό σας πράκτορα.

[notice]Κατά την προσέλευση σας στο Διαγνωστικό Κέντρο δηλώνετε πάντα την Ασφαλιστική Εταιρεία σας.[/notice]